Rusztowania aluminiowe Krause

Rusztowania aluminiowe Krause dzielą się na półprofesjonalne (Monto) i profesjonalne (Stabilo).

rusztowania aluminiowe krauseRuchome rusztowania robocze mogą być użytkowane jedynie zgodnie z normą EN 1004.

Rusztowania spełniają wymogi stawiane grupie rusztowań 3 (200 kg/m2 powierzchni pomostów). Max dopuszczalne obciążenie zależy od modelu rusztowania i musi być równomiernie rozłożone. Praca może przebiegać zawsze na jednym pomoście powierzchniowym. Wchodzenie na pomost odbywa się jedynie od środka.

Rusztowanie można stawiać tylko na powierzchni, która jest wystarczająco nośna i równa. Ustawienie należy sprawdzić w kierunku pionowym i poziomym za pomocą poziomicy. Maksymalne dopuszczalne odchylenie konstrukcji wynosi 1 %.

Rusztowania o niezmienialnej wysokości można poziomować poprzez podłożenie materiału odpornego na poślizg i łamanie.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, czy zastosowano wszystkie środki bezpieczeństwa i czy rusztowanie zostało zmontowane zgodnie z instrukcją montażu i użytkowania. Rusztowanie należy zabezpieczyć przed wywróceniem za pomocą balastu lub kotwienia.

Rusztowania aluminiowe Krause mogą być użytkowane jedynie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.

Niezgodne z przeznaczeniem jest:

 • umieszczanie pomostu pomiędzy ruchomym rusztowaniem a budynkiem lub inną konstrukcją,
 • łączenie kilku rusztowań ruchomych w jedno rusztowanie powierzchniowe,
 • użytkowanie rusztowania jako schodów w celu wejścia na inne rusztowania,
 • umieszczanie i używanie na rusztowaniu wciągarek i innych urządzeń transportowych

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS MONTAŻU I UŻYTKOWANIA RUSZTOWANIA

 • Montaż i użytkowanie rusztowania dopuszczalne są jedynie na płaskim, poziomym i dostatecznie nośnym podłożu.
 • Przed rozpoczęciem użytkowania należy zablokować rolki jezdne.
 • W tym samym czasie dopuszczalna jest praca jedynie na jednym pomoście.
 • Zabronione jest skakanie na pomoście.
 • Zabronione jest wychylanie się poza rusztowanie oraz opieranie o stężenia.
 • Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest przy sile wiatru do 6 stopni. Przy wyższej sile wiatru należy rusztowanie zdemontować, przesunąć w miejsce chronione przed wiatrem oraz zabezpieczyć przed wywróceniem się. Przekroczenie szóstego stopnia siły wiatru można rozpoznać po wyraźnie odczuwalnym utrudnieniu przy chodzeniu.
 • Rusztowania ruchome mogą być użytkowane jedynie z pełnym zabezpieczeniem bocznym..
 • Po zakończeniu prac rusztowanie należy zakotwić i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich lub zdemontować.
 • Przy pomostach pośrednich należy zamontować zabezpieczenia boczne , a przy pomostach roboczych zabezpieczenia boczne z burtami.
 • Przy użytkowaniu na zewnątrz budynków należy w miarę możliwości połączyć rusztowanie ze stałą konstrukcją.
 • Ciężarki balastowe należy zamontować zgodnie z niniejszą instrukcją montażu i użytkowania.
 • Narzędzia i materiały można wnosić na rusztowanie, przy czym należy koniecznie zwrócić uwagę na ich ciężar, aby nie przeciążyć pomostu.
 • Wchodzenie na pomost roboczy rusztowania i schodzenie z niego dozwolone jest jedynie po ramach pionowych od strony wewnętrznej rusztowania.
ZAPYTANIE
close slider

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Numer katalogowy

  Treść wiadomości